Plattformpodden

En podcast om applikasjonsplattformer og teamene som bygger de.

Her finner du oss

1: Den med politiet - PIT

I denne episoden snakker Hans Kristian Flaatten og Audun Strand med Erlend Wiig og Roger Karlsson fra Politiets IT-enhet (PIT).


Erlend Wiig har jobbet som utvikler store deler av sin karriere og før han begynte som Plattformdirektør i PIT jobbet han i mange år med NRK sine IT-systemer og plattformer. Roger Karlsson har lang fartstid som konsulent før han begynte som Teknologiprinsipal innenfor plattformtjenester i PIT og har blant ledet initiativer rundt etablering av egne kubernetes-, observability- og devex-team i PIT.

Vår historie starter på det tidspunktet hvor Politiet hadde en stor Java-mellomvare server som satte en del begrensinger på fart og flyt hos utviklingsteamene hvor applikasjoner måtte overleveres til et eget driftsteam for å kunne bli lansert ut til brukere. Heldigvis kunne Politiet lene seg på valg som blant annet NAV og Skatteetaten hadde tatt om å gi utviklingsteamene mer frihet gjennom selvbetjent deploy av applikasjoner noe som førte til at PIT laget sin egen applikasjonsplattform basert på Kubernetes som de kaller Organa.

Totalt jobber over 700 personer i PIT, hvorav de fleste sitter på Majorstuen i Oslo og har i dag rundt 100 personer jobber med plattform og resten er fordelt på ca 70 ulike applikasjonsteam. Backendapplikasjoner er som regel skrevet i Java, ofte med Spring Boot, og noen team har til og med tatt i bruk Kotlin. JavaScript, React og noe Angular på frontend og Go som en del av Organa-plattformen. I dag kjører det 400 applikasjoner på Organa.