Plattformpodden

En podcast om applikasjonsplattformer og teamene som bygger de.

Her finner du oss

2: Den med Skatteetaten

I denne episoden snakker Hans Kristian Flaatten og Audun Strand med Are Vattekar fra Skatteetaten (Skatt) om deres erfaring med å bygge applikasjonsplattform med Kubernetes og veien videre ut i sky.


Are Vattekar har lang erfaring med systemutvikling av store og komplekse applikasjonsdomener, og er i dag Senioringeniør i Skatteetaten hvor han har vært med helt fra Skatteetaten først satte Kubernetes i produksjon. Are er en av de som i dag kjenner plattformen til Skatteetaten aller best og har en enorm innsikt i Kubernetes og Cloud Native teknologi-landskapet.

Vår historie starter med et moderniseringsprosjekt av Skatteetatens kjernesystemer for skatteberegning. Prosjektet identifiserer at det er behov for en felles plattform for å kjøre Skatteetaten sine mange digitale tjenester med mer og mer mikrotjenester. Etter en lang vurdering velger de Red Hat OpenShift som fundament for sin applikasjonsplattform med en del egenutviklet og open source verktøy på toppen som gikk i produksjon under navnet Aurora OpenShift Platform. Dette er historien om hvordan Skatteetaten bygget sin applikasjonsplattform.

Totalt jobber over 1100 personer i Skatteetaten sin IT-avdeling og Aurora plattformen kjører i dag godt over 1.500 ulike applikasjoner på tvers av 50+ team som samlet leverer over 1,5 millioner utviklingstimer i året! Backend-applikasjoner i Skatteetaten er stort sett skrevet i Java, men flere tatt i bruk Kotlin. På frontend siden er TypeScript og React.js blitt mer og mer populært. I selve Aurora plattformen er mange av komponentene skrevet i Go.

Relevante lenker: