Plattformpodden

En podcast om applikasjonsplattformer og teamene som bygger de.

Her finner du oss

4: Den med NAV IT - NAIS

I denne episoden snakker Hans Kristian Flaatten og Audun Strand med Frode Sundby og Johnny Horvi fra plattform-teamet NAIS i NAV om deres erfaringer med å bygge en god utvikleropplevelse med Kubernetes og Google Cloud som gir fart og flyt hos teamene.


Frode og Johnny har jobbet i NAV siden før NAV begynte med NAIS. De har vært med på hele veien, og har vært sentrale i bygging av plattformen helt siden den spede start i 2016.

Vår historie starter på det tidspunktet hvor det gikk så dårlig i NAV at flere direktører ble byttet ut og markerer en markant skifte i hvordan NAV skal jobbe med applikasjonsutvikling. Før dette var det ingen egne ansatte utvikler i NAV, men nå skulle NAV også være med på selve utviklingen og rigget seg for autonome applikasjonsteam som skulle få ansvar for hele livssyklusen til applikasjonene – også etter at applikasjonen var gått i produksjon. 

For å kunne imøtekomme denne måten å jobbe på trengtes det en helt annen måte å tenke infrastruktur og automatisering måtte være en viktig grunnpilar. Det nye teamet tok en råsjans på Kubernetes etter å vært på "Kubernetes the hard way" workshop med selveste Kelsey Hightower og hanket inn Audun Strand som hadde bygget liknende plattform i Finn.

Totalt jobber det i dag over 800 personer i NAV IT, hvorav de fleste jobber fra Helsfyr i Oslo, men flere og flere jobber også fra andre steder i Norge. 20 personer jobber med NAIS som kjører nesten 2000 applikasjoner for 150 team. Bakender er som regel skrevet i Kotlin eller Java, mens frontendene bruker TypeScript og React og flere har begynt å ta i bruk Next.js.

Relevante lenker: