Plattformpodden

En podcast om applikasjonsplattformer og teamene som bygger de.

Her finner du oss

9: Den med Husbanken

I denne episoden har Hans Kristian og Audun fått med Eirik Eidså og Kjetil Espedokken fra plattformteamet til Husbanken med i studio.


Husbanken er en organisasjon som spiller en svært viktig rolle i samfunnet vårt – nemlig å sørge for like muligheter til å skaffe seg, og beholde, egen bolig. I tillegg jobber Husbanken sammen med kommuner, frivillig organisasjoner, og byggesektor med å dele kunnskap og kompetanse på dette feltet. I 2024 forvalter Husbanken en utlånsramme på 29 milliarder kroner!

Eirik Eidså begynte i Husbanken for 5 år siden, han søkte egentlig jobb som utvikler, men endte opp som plattformutvikler og har bygget plattform siden da. Kjetil Espedokken begynte i Husbanken som systemarkitekt i 2017, og er i dag avdelingsleder for IT-arkitektur hvor plattformen til Husbanken hører hjemme sammen med overordnet systemarkitektur for Husbanken.

I husbanken jobber det i underkant av 300 personer, de fleste ved hovedkontoret i Drammen. Husbanken er delt inn i 4 deler; lån og tilskudd, kommune og marked, kunnskap, og digitalisering som er det det største delen med 70 ansatte innen IT. Husbanken plukket opp Docker-containere for utvikling allerede i 2014 og i dag kjører Husbanken en stor andel av sine mikrotjenester på en OpenShift basert Kubernetes-plattform, med Tekton og ArgoCD for deployment. I tillegg har Husbanken bygget sin egen SpringBoot Archtetype som har det du trenger for å komme raskt i gang med nye tjenester på plattformen. For overvåking av applikasjoner har de Prometheus og Grafana samt Istio og Kiali.

Relevante lenker: