Plattformpodden

En podcast om applikasjonsplattformer og teamene som bygger de.

Her finner du oss

9: Den med Signicat

Denne gang har Audun og Hans Kristian fått med seg Jon Skarpeteig og Rune Synnevåg fra Signicat. Signicat er leverer digitale identitetsløsninger, verifikasjon og pålogging. Signicat har årlig 450 millioner sikker pålogginger og sparer samfunnet vårt for 1200 tonn papiravfall.


Jon Skarpeteig begynte i Signicat for 4 år siden og er i dag Tribe Lead for Global Plattform som er den konsoliderte plattformen på tvers hele selskapet. Rune Synnevåg startet et Idfy som ble kjøpt av Signicat og jobber i dag som Lead Architect for å koordinere teknologi og arkitektur på tvers av foretningsområder.

Signicat leverer primært identitstjenester ikke bare innlogging, men også signering og verifisering til kunder primært i Europa av alle størrelser og former. 17 kontorer i Europa hvor av 11 er er engineering-kontorer med totalt 500 ansatte og har kjøpt opp 6 selskaper de siste årene. Alle disse selskapene hadde også med sine egne plattformer som har fått navn etter ulike farger.

Den konsoliderte plattformen til Signicat er bygget opp som en Internal Development Platform (IDP) som skal fungere som en golden path for applikasjonsutvikling. Plattformen er bygget på toppen av Kubernetes, med mye krav rundt sikkerhet, Istio, Gatekeeper, sterk kryptering med dedikert Hardware Security Module (HSM).

Relevante lenker